Annoncer


Oue - Ålborgvej 80 - Udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg - Indkaldelse af idéer og forslag

Lokalplan

Mariagerfjord Kommune har besluttet at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for arealet vist på bilag 1.

Inden vi går videre med en ny planlægning for området, indkalder vi forslag og idéer til den kommende planlægning, som er at give Fonden Landbo som driver et bosted på Ålborgvej 80, 9560 Hadsund, mulighed for at etablere 6 nye bo enheder på deres ejendom.

Bo enhederne vil enten være i form af enkeltstående bygninger eller en større bygning. Derudover ønsker Fonden Lando mulighed for at lave en mindre tilbygning til eksisterende bebyggelse. Ydermere ønsker bygherre mulighed for at etablere solceller på et areal på 650 m2.

Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende emner vil være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer, forslag m.v.:

• Hvordan kan byggeriet indpasses bedst mulig i forhold til det eksisterende byggeri i området?
• Hvordan integreres bostedet bedst i lokalområdet?
• Hvad vil projektet betyde for lokalområdet?

Bemærkninger til planlægningen
Hvis du har idéer og forslag til den kommende planlægning, kan du sende dem til Mariagerfjord Kommune enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden høringsfristens udløb 10. marts 2021.

Lovgrundlag
Ændring af kommuneplanen med et kommuneplantillæg skal i henhold til Planlovens § 23c ske med indkaldelse af idéer, forslag m.v. således at hovedspørgsmålene i den kommende planlægning beskrives for offentligheden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte Mejrema Zvonic på 97113676 eller mkape@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
25 januar 2021 08:00
Høringsfrist d.:
10 marts 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?