Annoncer


Havndal - Norup Østermark 12 - Udvidelse af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen Norup Østermark 12, 8970 Havndal.

Det økologiske kvægbrug udvides ved etablering af et nyt udendørs motionsareal
med et tilhørende udvendigt foderbord samt ved at inddrage den eksisterende opsamlingsplads til produktionsareal.
Herudover ønskes dyretyperne godkendt som flexgrupper.

Ændringen er omfattet af § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se og kommentere ansøgningen, og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet. Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til tillæg til miljøgodkendelse, når det foreligger, er tirsdag den 11. maj 2021.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller på mail: raadhus@mariagerfjord.dk.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Charlotte Speich, tlf. 97 11 36 57.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
27 april 2021 08:00
Svarfrist d.:
11 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?