Annoncer


Nr. Onsild Vandværk og Onsild Vandværk AMBA - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen for Mariagerfjord Kommune - Afgørelse

Afgørelse

Tillægget er en retslig lovliggørelse af, at Nr. Onsild Vandværk er nedlagt og forsyningen af forbrugerne er overtaget af Onsild Vandværk AMBA. Tillægget beskriver ændringen af forsyningsgrænserne og forsyningspligten for Onsild Vandværk AMBA.

Tillæg nr. 4 til Vandforsyningsplanen kan ikke påklages jf. Vandforsyningslovens §76.

Du kan se tillægget under bilag her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
08 oktober 2020 15:11

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?