Annoncer


Kielstrup - Karls Mølle Bæk - Restaurering af vandløbet - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune giver hermed tilladelse til restaurering af Karls Mølle Bæk efter vandløbslovens § 37 og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., kapitel 7 samt dispensation efter Naturbeskyttelsesloven.

Restaureringen omfatter genslyngning af den nederste del af Karls Mølle Bæk, der i dag forløber i et lige udrettet forløb, samt opfyldning med sten ved en overkørsel med et kraftigt styrt ved udløb. Tiltagene forventes at forbedre vandløbsmiljøet på strækningen.

Projektet har været i offentlig høring fra den 20. maj 2020 til den 15. juli 2020. Der kom ingen forslag eller indsigelser.

Tilladelse med bilag kan ses her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 august 2020 08:00
Klagefrist d.:
25 september 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?