Annoncer


Hobro - Ved Skivevej samt kommunegrænsen til Tobberup - Ny pumpestation og nye spildevandsledninger - Offentlig høring.

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommunes Byråd har 8. juni 2020 vedtaget at sende forslag til tillæg nr. 26 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021 i 8 ugers høring.

Spildevandsplantillæggets indhold
Der skal etableres en ny pumpestation på Skivevej, Hobro til erstatning for den eksisterende pumpestation. Pumpestationens kapacitet skal øges, dels som følge af øget industri-tilledning og dels til omlægning af det ledningsførte spildevand fra oplande vest i kommunen. Hobro Pumpestationen forsynes med et nyt rørbassin i Skivevej til håndtering af spidsbelastninger. Der etableres samtidig en ny trykledning fra pumpestationen ved Skivevej til Hobro Nord pumpestation på Aalborgvej. Desuden skal der udføres ledningsarbejde på strækningen fra den nye pumpestation til Brotorvet.

Spildevandstillægget giver desuden Mariagerfjord Vand a|s ret til at etablere en ny spildevandsledning fra kommunegrænsen ved Nordre Ringvej, Hobro til Tobberup.
Dette arbejde er forårsaget af, Vesthimmerlands Forsyning, Rebild Forsyning og Mariagerfjord Vand har indgået et samarbejde om tilledning af spildevand fra Vesthimmerlands Kommune (i første etape Aars), samt Nørager og flere mindre renseanlæg i Rebild Kommune.

Mariagerfjord Vand har tidligere klargjort ledningssystemet fra Tobberup til pumpestationen Aalborg Nord i Hobro, som beskrevet i tillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan.

Forslaget til tillæg nr. 26 til spildevandsplanen kan ses her på siden.

Bemærkninger til tillægget
Enhver med interesse i sagen, har mulighed for at kommentere på forslaget i offentlighedsperioden fra den 17. juli 2020 til den 11. september 2020.  Bemærkninger eller kommentarer til forslaget skal sendes pr. mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller pr. post til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro senest den 11. september 2020, kl. 23:59.

Spørgsmål til afgørelsen

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 juli 2020 14:07
Høringsfrist d.:
20 september 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?