Annoncer


Gunderup – Hobrovej 1 – Ansøgning om indvinding af 250.000 m3 grundvand pr. år til grusvask - høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Gunderup Grus- og Stenleje ApS om fornyelse af indvindingstilladelse til indvinding af 250.000 m3 grundvand pr. år til grusvask. 

Indvindingsanlægget er beliggende på matrikel nr. 3k Svenstrup By, Svenstrup tilhørende ejendommen Hobrovej 1 (se placering på kortbilag).

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen inden for en frist på 3 uger. Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest den 9. juni 2020 til raadhus@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
19 maj 2020 08:00
Høringsfrist d.:
09 juni 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?