Annoncer


Lundgaard - Lundgaard Hedevej 36 - Udvidelse af kvægproduktion - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen Lundgaard Hedevej 36, 9510 Arden.

Kvægproduktionen ønskes udvidet fra et produktionsareal på 8.553 m2 til et produktionsareal på 13.912 m2.
Udvidelsen finder hovedsageligt sted ved at forlænge den nyeste kostald 180 meter mod vest. I denne tilbygning etableres 4.000 m2 produktionsareal.

Udvidelsen er omfattet af § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se og kommentere ansøgningen, og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.
Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når det foreligger, er tirsdag d. 7. april 2020.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til raadhus@mariagerfjord.dk eller med post til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Peter Nygaard, tlf. 20 19 87 52.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
17 marts 2020 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?