Annoncer


Kielstrup - Karls Mølle Bæk - Restaurering - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet projekt for restaurering af delstrækning af Karls Mølle Bæk. En strækning af vandløbet der tidligere er blevet reguleret og udrettet vil blive ført tilbage til det oprindelige mæandrerende forløb. Samlet ca. 250 m. Samtidig udlægges sten ved en overkørsel for at sikre passage for fisk og andre vandløbsorganismer.

Der træffes hermed afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for restaureringsprojektet i Karls Mølle Bæk.

Gennem en vurdering af nuværende og fremtidige forhold i vandløbet har Mariagerfjord Kommune vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Se nærmere i vedhæftede afgørelse og vurdering.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 august 2020 08:00
Klagefrist d.:
25 september 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?