Annoncer


Klejtrup - Klejtrup Bæk og Mølllebæk - Ændrede tidspunkter for grødeskæring - Offentlig høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til tillægsregulativ for Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk efter Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, § 6. Forslaget fremlægges hermed i 8 ugers offentlig høring med opfordring til enhver med interesse i sagen om at indsende indsigelser eller ændringsforslag til Mariagerfjord Kommune inden for høringsfristen.

Forslaget sigter på, at gøre tidspunkterne for grødeskæring af vandløbet mere fleksible.

Øvrige bestemmelser i regulativet ændres ikke og er fortsat gældende.

Du kan se forslag til tillægsregulativet her eller du kan kontakte Jens Peter Neergaard på jepne@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 23, så sender vi forslaget til dig.

Du bedes sende eventuelle indsigelser eller ændringsforslag til Mariagerfjord Kommune på  mail til: raadhus@mariagerfjord.dk inden for høringsfristen.

Evt. indsigelser eller ændringsforslag vil herefter blive forelagt udvalget for Teknik og Miljø.

Vandløbene er grænsevandløb og ændringerne annonceres derfor også af Viborg Kommune.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
23 april 2020 08:00
Høringsfrist d.:
18 juni 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?