Annoncer


Hobro - Vestmarken 12 - Anmeldelse om opførelse af fire kornsiloer - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af kornsiloer opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, under forudsætning af, at opførelsen kan godkendes efter Bygningsreglementet 2018 (BR18).
 
Det vurderes, at den anmeldte opførelse af kornsiloer kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 216396, version 2.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte opførelse af kornsiloer kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
14 februar 2020 08:00
Klagefrist d.:
13 marts 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?