Annoncer


Arden - Vestergade 56 og Blåkildevej 41 - Ansøgning fra Arden Vandværk om tilladelse til indvinding af 200.000 m3 grundvand pr. år. - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Arden Vandværk A.m.b.a. om tilladelse til fornyelse af vandværkets indvindingstilladelse til almen vandforsyning samt en mindre forøgelse. Vandværket har søgt om tilladelse til at indvinde 200.000 m3 grundvand pr. år. ligeligt fordelt på begge vandværker.

Vestergade anlægget indvinder fra 2 boringer med DGU nr. 41.1487 og 41.1550, beliggende på henholdsvis matr. nr. 1b og 2v, Hesselholt By, St. Arden.

Blåkildevej anlægget indvinder fra en boring med DGU nr 41.809, beliggende på matr. nr. 3k, Klarlund, St. Arden. Se kortbilag.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen inden for en frist på 3 uger. Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest 22. juni 2021 til raadhus@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 juni 2021 08:00
Høringsfrist d.:
22 juni 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?