Annoncer


Hobro - Mølhøjparken og Løgstørvej - Åstedsforretning vedrørende stiforbindelse - Offentliggørelse

Offentliggørelse

Byrådet for Mariagerfjord Kommune har vedtaget, at der skal etableres en ny stiforbindelse mellem Mølhøjparken og Løgstørvej, 9500 Hobro.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder i henhold til bestemmelserne i Lov om Offentlige Veje (Lov nr. 1520 om Offentlige Veje m.v. af 27. december 2014).

Åstedsforretningen afholdes 25. juni 2021 efter følgende plan:
- Kl. 8.30 ved lb.nr. 1, Snehøjvej 4B, 9500 Hobro
- Kl. 9.00 ved lb.nr. 2, Skivevej 84, 9500 Hobro ved projektlokalitet
- Kl. 9.30 ved lb.nr. 3, Løgstørvej 69, 9500 Hobro

Det nærmere omfang af ekspropriationen for de berørte ejendomme fremgår af vedlagte arealerhvervelsesplan og lodsejer- og arealfortegnelse.

Inden åstedsforretningen vil grænserne for de påtænkte arealerhvervelser blive afmærket i nødvendigt omfang.

Ved åstedsforretningen vil der blive redegjort for den påtænkte ekspropriation på de berørte ejendomme, herunder om der midlertidigt er brug for arbejdsarealer. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte arealerhvervelse, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Ekspropriationen gennemføres efter bestemmelserne i vejlovens kapitel 10, der er vedlagt som uddrag.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af arealerhvervelsen. Ejerne af de berørte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Der vil ligeledes blive erhvervet arealer fra matr.nr. 13n Hørby By, Hørby, 11a Hørby By, Hørby og 20a Hørby By, Hørby, som ejes af Mariagerfjord Kommune.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside i tidsrummet fra den 28. maj til den 23. juli 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Stine Bundgaard Sørensen, stiso@mariagerfjord.dk, tlf. 9711 3722.

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?