Annoncer


Sønder Onsild og Sønder Onsild Stationsby - Tillæg nr. 22 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 201-2021 - Separatkloakering, kloakomlægning og renovering - Høring

Høring

Udvalget for Teknik og Miljø har på mødet den 8. juni 2020 besluttet at sende forslag til tillæg nr. 22 til Mariagerfjord Kommunens spildevandsplan 2011-2021 i offentlig høring.

Tillægget omfatter separatkloakering, kloakomlægning og -renovering i Sønder Onsild og Sønder Onsild Stationsby.

Spildevandsplantillæggets indhold
Tillægget beskriver, hvorledes spildevandet fra Sønder Onsild og Sønder Onsild Stationsby skal håndteres i forbindelse med planlagt separatkloakering, kloakomlægning og -renovering. Tillægget omfatter ændring i eksisterende kloakoplande og planlagte kloakeringsprincipper samt ændringer i placering af pumpestationer, udløb og bassiner i Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby.

Tillæg nr. 22 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan kan ses ude til højre.

Bemærkninger til tillægget
Enhver med interesse i sagen, har mulighed for at kommentere på forslaget i offentlighedsperioden fra den 22. juni 2020 til den 28. august 2020. 

Bemærkninger eller kommentarer til forslaget skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller med post til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro senest den 28. august 2020, kl. 23:59.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Kari Haugen på kahau@mariagerfjord.dk eller 97 11 37 08.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 juni 2020 08:00
Høringsfrist d.:
28 august 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?