Annoncer


Hobro - Hobrovej 12A - Anmeldelse om ikke godkendelsespligt - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurdere, at det anmeldte produktionsareal til hestehold overholder kravene for anmeldelse om ikke godkendelses pligt efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at det anmeldte produktionsareal kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning af miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.
 
Det er Mariagerfjords Kommunes vurdering, at det anmeldte produktionsareal kan udføres som anmeldt, uden det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
27 april 2020 08:00
Klagefrist d.:
25 maj 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?