Annoncer


Møgelholt, Vandkærvejen og Buddum - Nedlæggelse af distributionsvandværkerne, Tillæg nr. 7 til Vandforsyningsplanen - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har vedtaget Tillæg nr. 7 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune 2016-2026 – Nedlæggelse af distributionsvandværkerne Møgelholt, Vandkærvejen og Buddum - Afgørelse

Forslag til Tillæg nr. 7 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til tillægget.

Tillægget skaber de planmæssige rammer for, at distributionsvandværkerne Møgelholt, Vandkærvejen og Buddum nedlægges ved at de overtages af henholdsvis Ø. Hurup Vandværk og Als Vandværk. Tillægget beskriver Ø. Hurup Vandværks overtagelse af Møgelholt Vandværk samt Als Vandværks overtagelse af Vandkærvejen og Buddum Vandværker.

Afgørelse om vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Vandforsyningsplanen kan ikke påklages jf. Vandforsyningslovens §76.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 maj 2022 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?