Annoncer


Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby - Tillæg nr. 22 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Separatkloakering, kloakomlægning og -renovering - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommunes Byråd har 29. oktober 2020 vedtaget tillæg nr. 22 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021.

Spildevandsplantillæggets indhold
Tillægget beskriver planlagt separatkloakering, kloakomlægning og –renovering i Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby.

Tillæg nr. 22 til spildevandsplanen kan ses her på siden.

Klagevejledning
Byrådets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kari Haugen på mail: kahau@mariagerfjord.dk eller tlf.: 97 11 37 08.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 november 2020 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?