Annoncer


Rostrup - Rostrupvej 25 - Etablering af ny boring samt indvinding af 500 m3 vand årligt - Tilladelse

Tilladelse

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har givet tilladelse til at etablere en ny vandforsyningsboring på Rostrupvej 25 samt indvinding af optil 500 m3 vand årligt herfra. Boringen erstatter en nuværende ældre boring.

Tilladelsen er givet efter § 20 i Vandforsyningsloven og gælder frem til 1. maj 2051.

Boringen ønskes placeret på matrikel nr.13, Redsø By, Valsgård. Boringens placering ses i kortbilag til tilladelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 23. juni 2021. Klagevejledningen kan ses i tilladelsen, som du finder her på siden.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 23. juni 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen, som du finder her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 maj 2021 08:00
Klagefrist d.:
23 juni 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?