Annoncer


Als - Korupvej 131 - Udvidelse af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen Korupvej 131, 9560 Hadsund.

Der søges om godkendelse af eksisterende stalde og en trinvis udvidelse og ændring af staldene. Udvidelsen ønskes godkendt i 2 trin:

Trin 1 indeholder produktion af slagtesvin i de eksisterende stalde og kvæg i kvægstalden samt etablering af slagtesvinestald i den tidligere halmlade.

Trin 2 indeholder omdannelse af kvægstalden til stald til slagtesvin, der etableres en ny overdækket gyllebeholder og der etableres gyllekøling som reducerer lugten og ammoniak.

Udvidelsen er omfattet af § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se og kommentere ansøgningen, og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet. Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelsen, når det foreligger, er onsdag d. 10. juni 2020.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til raadhus@mariagerfjord.dk eller Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Peter Nygaard på tlf. 20 19 87 52.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
27 maj 2020 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?