Annoncer


Hadsund – Industriområde Nord – Projektforslag for fjernvarmeforsyning – Høring.

Høring

Mariagerfjord Kommune har i april 2022, modtaget projektforslag fra Hadsund Fjernvarme A.m.b.a omhandlende fjernvarmeforsyning af industriområdet Nord i Hadsund.

Der etableres forsyningsledning fra varmeværket på Fabriksvej 1 i Hadsund og frem til forsyningsområdet. Der laves forsyningsnet til de enkelte forbrugere i området.

Projektet fremlægges i 4 ugers offentlig høring.

Høringen er i henhold til ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg” BEK. Nr. 818 af 4. maj 2021.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Anna-Marie Elmkær Chwastek på anchw@mariagerfjord.dk eller 97113612.

Forslag til ændringer eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, eller på raadhus@mariagerfjord.dk ref. til Anna-Marie Elmkær Chwastek senest 1. juni 2022 kl. 12.00.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 maj 2022 08:00
Høringsfrist d.:
01 juni 2022 12:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?