Gå til hovedindhold

Annoncer

28 resultater

Hadsund - Ålborgvej 80 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 164/2022 og Kommuneplantillæg nr. 61 - Afgørelse

27. jun 2022

Afgørelse

Klagefrist 27. juli 2022 kl. 23.59

Hadsund - Hadsund Hallerne - Forslag til Lokalplan 155/2022 og Kommuneplantillæg nr. 53 - Forlængelse af høringsfrist

24. jun 2022

Høring

Høringsfrist 11. august 2022 kl. 23:59

Hobro - Lupinvej 21 - Midlertidigt oplag af flis - Afgørelse om ikke VVM-pligt

23. jun 2022

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagefrist 22. juli 2022 kl. 23.59

Hannerup - Snæbumvej 28 - Opførelse af lagerbygning og jordvold - Landzonetilladelse

23. jun 2022

Landzonetilladelse

Klagefrist 25. juli 2022

Hobro - Blåkildevej 19 - Tank med F-gas som alternativ til naturgas - Miljøgodkendelse

20. jun 2022

Miljøgodkendelse

Høringsfrist 12. juli 2022 kl. 15:30

Hobro - Hedeagervej 6 - Anmeldelse af ny kornsilo - Afgørelse

20. jun 2022

Anmeldelse (landbrug)

Klagefrist 21. juli 2022 kl. 23.59

Vive - Ny spildevandsledning fra virksomheden H.J. Hansen til eksisterende pumpestation i Vive - Tillæg nr. 30 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan - Afgørelse

20. jun 2022

Afgørelse

Afgørelsen kan ikke påklages.

Strækningen mellem Valsgård og Kielstrupvej - Åstedforretning for ny cykelsti - Offentliggørelse

20. jun 2022

Offentliggørelse

Byrådet for Mariagerfjord Kommune har vedtaget, at der skal etableres cykelstier på strækningen Valsgård, Oue og Vive.

Rostrup - Rostrup Mejeri - Endelig vedtagelse af Lokalplan 168/2022 og Kommuneplantillæg nr. 64 - Afgørelse

20. jun 2022

Lokalplaner

Klagefrist 30. juni 2022 kl. 23.59

Øster Hurup - Rønningen 21 - Opførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

20. jun 2022

Landzonetilladelse

Klagefrist 11. juli 2022 kl. 23.59