Annoncer


Hobro - Hedeagervej 6 - ikke-godkendelsespligt til teltoverdækning af gyllebeholdere - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den ansøgte etablering af teltoverdækning på gyllebeholderne opfylder kravene efter Husdyrbrugloven.

Det vurderes, at den ansøgte etablering af teltoverdækninger kan udføres som ansøgt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

Den ansøgte etablering af teltoverdækninger kan udføres som ansøgt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 november 2021 08:00
Klagefrist d.:
10 december 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?