Annoncer


Kjellerup Nordre Vandværk - Boring på Randersvej 33 - Tilladelse til indvinding af 3.300 m3 grundvand pr. år. - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Kjellerup Nordre Vandværk om tilladelse til fornyelse af vandværkets indvindingstilladelse til almen vandforsyning. Vandværket ønsker at indvinde 3.300 m3 grundvand pr. år. fra vandværkets boring med DGU nr. 58.547 på matr., nr. 1ac Kjellerup Hgd., Svenstrup. Se kortbilag her på siden.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen inden for en frist på 3 uger. Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune på raadhus@mariagerfjord.dk senest 16. juni 2021.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 maj 2021 08:00
Høringsfrist d.:
16 juni 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?