Annoncer


Skelund – Skelund Skole, Skelund Hovedgade 20 – Erhvervsfællesskab i skolens bygninger - Indkaldelse af idéer og forslag

Høring

Mariagerfjord Kommune har besluttet at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for Skelund Skole på arealet vist på kortbilaget her på siden. 

Inden vi går videre med en ny planlægning for området, indkalder vi forslag og idéer til den kommende planlægning, som er, at forvandle skolen til et erhvervsfællesskab med plads til ca. 23 erhvervslejemål. Det er meningen, at de eksisterende bygninger skal danne rammen om projektet, og at der skal være mulighed for at lave både iværksætter virksomheder, web-baseret virksomhed og måske endda mindre produktionsvirksomheder. Ejer forestiller sig også mulighed for et rådgivningslokale til pengeinstitutioner eller andre rådgivere.

Det vil ikke være muligt at lave fabrikker eller virksomheder med megen tung trafik, idet de ikke vil kunne overholde støjkravene i forhold til de omkringliggende boliger.

Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende emner vil være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer, forslag m.v.:

• Hvordan kan projektet indpasses bedst mulig i forhold til den omkringliggende by?
• Hvilken type virksomheder kan projektet indeholde?
• Hvad vil projektet betyde for byen?

Bemærkninger til planlægningen
Hvis du har idéer og forslag til den kommende planlægning, kan du sende dem til Mariagerfjord Kommune enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden høringsfristens udløb 9. april 2021.

Lovgrundlag
Ændring af kommuneplanen med et kommuneplantillæg skal i henhold til Planlovens § 23c ske med indkaldelse af idéer, forslag m.v. således at hovedspørgsmålene i den kommende planlægning beskrives for offentligheden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 marts 2021 08:00
Høringsfrist d.:
09 april 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?