Annoncer


Oue – Listevej – Lokalplan 162/2021 og Kommuneplantillæg nr. 59 – Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på deres møde den. 25 august 2021 besluttet at endeligt vedtage Forslag til Lokalplan 162/2020 for Offentlige formål på Listevej 1A i Oue, samt Tillæg nr. 59 til Mariagerfjords Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at giver ejerne af Jodle Birge museet mulighed for at indrette eksisterende bebyggelse på Listevej 1A i Oue til et museum og spillested.

Området er placeret for enden af et boligområde. Eksisterende bebyggelse
har før huset et værksted.

Lokalplanen kan ses her på siden.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 inden for rammeområde OUE.B.2 – Boligområde – Martinsvej, Bakken og Savværksvej. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 59 til kommuneplanen, hvor lokalplanområdet overføres til rammeområde OUE.O.4 – område til Kulturelle institutioner i form af medborghus, museum mv. ved Listevej i Oue. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen – blot en tilkendegivelse om at man støttede projektet.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er endelig vedtaget uden ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning
Klagevejledning kan ses under bilag her på siden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mejrema Zvonic på 97113676 eller mkape@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 oktober 2021 08:00
Klagefrist d.:
03 november 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?