Annoncer


Nedrivning

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra ejendommens ejer om at nedrive ejendommen på matr.nr. 1ag, Ovegård Hgd., Ove, Havnen 6, Stinesminde, 9500 Hobro.

Ejendommen er udpeget som bevaringsværdig i lokalplan 9.0.1. for Stinesminde By. Det vurderes, at ejendommen i sig selv ikke har en høj bevaringsværdi. Værdien ligger i at bevare kulturmiljøet Stinesminde.

I henhold til bygningsfredningsloven (LBK nr. 219 af 06-03-2018) § 18, stk. 2, kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygninger, før ansøgningen er blevet offentligt bekendtgjort i 4 uger.

Sagen offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes desuden til orientering hos Nordjyllands Historiske Museum, By & Land Mariagerfjord, Bygnings Frednings Forening BYFO, Bygningskultur Danmark, Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring i Mariager, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, samt de nærmeste naboer.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningen skal sendes på mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro inden den 1. juli 2020.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 juni 2020 13:18
Høringsfrist d.:
01 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?