Annoncer


Vive - Ny spildevandsledning fra virksomheden H.J. Hansen, Hadsund til eksisterende pumpestation i Vive - Forslag til Tillæg nr. 20 til spildevandsplanen - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommunes Byråd har den 4. april vedtaget at sende tillæg nr. 30 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021 i 8 ugers høring.

Spildevandsplantillæggets indhold
Tillægget beskriver etablering af ny spildevandsledning fra virksomheden H.J. Hansen, Hobrovej 103, Vive, 9560 Hadsund til eksisterende pumpestation i Vive, Hadsund.

Forslaget til Tillæg nr. 30 til spildevandsplanen kan ses her på siden.

Bemærkninger til tillægget
Enhver med interesse i sagen, har mulighed for at kommentere på forslaget i offentlighedsperioden fra 5. april 2022 til 31. maj 2022.
Bemærkninger eller kommentarer til forslaget skal sendes på mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller med post til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro senest 31. maj 2022, kl. 23:59.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 april 2022 08:00
Høringsfrist d.:
31 maj 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?