Annoncer


Hadsund - Melkurvegrøften - Etablering af fem overkørsler - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune giver hermed tilladelse til etablering af 5 overkørsler i Melkurvegrøften mellem Veddum og Øster Hurup, Hadsund. Overkørslerne fordeles på den øverste 1,1 km af vandløbet.

Overkørslerne etableres i forbindelse med Energipark Veddum Kær, hvor otte eksisterende vindmøller udskiftes med 9 nye vindmøller. Centralt igennem projektområdet løber det offentlige og § 3 beskyttede vandløb Melkurvegrøften. Det er nødvendigt for etableringen af veje og kranpladser og dermed projektets realisering, at der etableres disse 5 nye overkørsler.
Energipark Veddum Kær er tidligere plangodkendt (kommuneplantillæg nr. 50) og VVM-vurderet (Miljøkonsekvensrapport af 23-08-2019).

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 september 2020 10:45
Klagefrist d.:
08 oktober 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?