Annoncer


Mariager - Hobrovej 3B - Ansøgning fra Mariager Vand om tilladelse til at indvinde 220.000 m3 grundvand pr. år - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Mariager Vand om tilladelse til fornyelse af indvindingstilladelsen og øge indvindingen af grundvand fra 200.000 m3/år til 220.000 m3/år til almen vandforsyning fra vandværkets to boringer ved Himmelkol.

Vandværkets boringer har DGU nr. 49.512 og 49.511 og ligger på matr. nr. 1b Mariagerkloster, Mariager Jorder (se kortbilag).

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen inden for en frist på 3 uger.

Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest 3. maj 2021 til mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
08 april 2021 08:00
Høringsfrist d.:
03 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?