Annoncer


Skrødstrup - Skrødstrupvej 6B, Skrødstrup Vandværk - Ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelse til at indvinde 17.000 m3 grundvand pr. år - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Skrødstrup Vandværk om tilladelse til fornyelse af vandværkets indvindingstilladelse til almen vandforsyning.

Vandværket ønsker at indvinde 17.000 m3 grundvand pr. år. fra vandværkets boringer med DGU nr. 49.339 og 49.1008 på adressen Skrødstrupvej 6B, 9550 Mariager. Matr. 42 Skrødstrup By, Hem. Se kortbilag her på siden.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen inden for en frist på 3 uger. Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest den 20. oktober 2021 til mail raadhus@mariagerfjord.dk.


Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 september 2021 08:00
Høringsfrist d.:
20 oktober 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?