Annoncer


Mariagerfjord Kommunes sommerhusområdet - Vedtagelse af regulativ for tømning af samletanke - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har vedtaget regulativ for tømning af samletanke i kommunens sommerhusområder. Administration af ordningen overdrages til Mariagerfjord Vand A/S.

Afgørelsen kan ikke påklages jfr. § 61 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen).
Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan dog indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Spørgsmål og bemærkninger
Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.
Afgørelsen og regulativet kan du se på denne side.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
21 september 2021 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?