Annoncer


Hvilsom - Hvilsom Hedevej 114 - Indvinding af 3000 m3 grundvand pr. år til markvanding - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Tilladelse

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har givet Jens Bjarne Christensen fornyet tilladelse til at indvinde 3000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Tilladelsen er givet efter § 20 i Vandforsyningsloven og gælder frem til 1. november 2033.

Boringen har DGU nr. 48.865 og ligger på matr. nr. 6f Hvilsom By, Hvilsom ved ejendommen Hvilsom Hedevej 114, 9500 Hobro. Placeringen ses i kortbilaget til tilladelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 1. juli 2020. Tilladelse og klagevejledning ses her på siden.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 1. juli 2020. Afgørelse og klagevejledning ses her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 juni 2020 08:00
Klagefrist d.:
01 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?