Annoncer


Rostrup - Rostrup Mejeri - Udvidelse af erhvervsområde - Indkaldelse af idéer og forslag

Lokalplan

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra Fayrefield Foods A/S om udvidelse af deres aktiviteter på Rostrup Mejeri i Rostrup. Udvidelsen kræver, at vi udarbejder en lokalplan og et kommuneplantillæg. Arealet, som Fayrefield Foods A/S ønsker at udvide med er vist på kortbilaget.

Inden vi går videre med planarbejdet indkalder vi idéer og forslag til den kommende planlægning, som er, at en lokalplan og et kommuneplantillæg skal sikre en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde, så Fayrefield Foods A/S kan sikre de nødvendige investeringer og udvidelser af virksomhedens aktiviteter på området. Planerne skal ligeledes sikre, at den nye bebyggelse harmonerer med den eksisterende bebyggelse inden for det eksisterende lokalplanområde.

Virksomheden ønsker at opføre en bygning på ca. 25 x 40 meter, som skal anvendes til pulverlager. Lageret vil blive bygget i samme materiale som de eksisterende bygninger med hvide væg paneler og sort tag.

Lokalplanen skal muliggøre en terrænregulering, således at gulvkoten er den samme som i de eksisterende bygninger. Det vil sige, at der skal graves ind i det eksisterende terræn, hvor forventes en terrænregulering på op til ca. 3,5 meter.

Der vil ikke være til/fra kørsel til det nye lager udenfor. Adgang til lageret sker således udelukkende via de eksisterende bygninger. Der skal etableres en ny brandvej vest for området.

Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende emner vil være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer, forslag m.v.:

  • Hvordan kan byggeriet indpasses bedst mulig i forhold til det eksisterende byggeri i området?
  • Hvad vil projektet betyde for lokalområdet?

Bemærkninger til planlægningen
Hvis du har idéer og forslag til den kommende planlægning, kan du sende dem til Mariagerfjord Kommune enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden høringsfristens udløb 17. juni 2021.

Lovgrundlag
Ændring af kommuneplanen med et kommuneplantillæg skal i henhold til Planlovens § 23c ske med indkaldelse af idéer, forslag m.v. således at hovedspørgsmålene i den kommende planlægning beskrives for offentligheden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vibeke Kjær Christensen på 97113674 eller vikch@mariagerfjord.dk.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
19 maj 2021 08:00
Høringsfrist d.:
17 juni 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?