Annoncer


Hadsund – Tempovej/Stadionvej – Udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg – Indkaldelse af idéer og forslag

Forslag

Mariagerfjord Kommune har besluttet at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for arealet vist herunder:

Kortbilag - Tempovej/Stadionvej

Området ligger ud til Stadionvej i Hadsund og omfatter Tempovej, VUC, kommunens hjælpemiddelcentral og et ubebygget areal over mod erhvervsområdet Ved Stranden.

Inden vi går videre med en ny planlægning for området indkalder vi forslag og idéer til, hvad der skal ske i området. Den nye planlægning ønskes, fordi den gældende kun giver lov til etablering af uddannelsesformål. Ejerne af områderne har igennem længere tid haft problemer med at finde anvendelse til de eksisterende lokaler og den ubebyggede jord, da der ikke længere er så mange uddannelser i Hadsund.

Grundejerne ønsker derfor en ny lokalplan og kommuneplantillæg for området, hvor det er muligt at etablere mindre værkstedsvirksomheder, liberale erhverv, webshops evt. med showroom og lagervirksomhed samt stadig have mulighed for at anvende de eksisterende lokaler til undervisning eller foreningsformål.

Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende emner vil være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer, forslag m.v.:

• Hvordan kan byggeriet indpasses bedst mulig i forhold til det eksisterende byggeri i området?
• Hvordan etableres nye tilkørselsforhold?
• Hvad vil projektet betyde for lokalområdet?
• Vil projektet føre til gener for de omkringliggende boliger og kolonihaver?

Bemærkninger til planlægningen
Hvis du har idéer og forslag til den kommende planlægning, kan du sende dem til Mariagerfjord Kommune enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden høringsfristens udløb den 25. oktober 2021.

Lovgrundlag
Ændring af kommuneplanen med et kommuneplantillæg skal i henhold til Planlovens § 23c ske med indkaldelse af idéer, forslag m.v. således at hovedspørgsmålene i den kommende planlægning beskrives for offentligheden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Britt Hald på 97113680 eller på bhald@mariagerfjord.dk.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 oktober 2021 08:00
Høringsfrist d.:
25 oktober 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?