Annoncer


Falslev - Kastbjerg Å - Ekspropriation til etablering af grødeoptagningsplads - Indkaldelse til Åstedsforretning

Invitation

Byrådet for Mariagerfjord Kommune har den 29. januar 2020 vedtaget i henhold til Vandløbslovens § 71 at søge at erhverve de nødvendige rettigheder til etablering af grødeoptagningsplads ved Kastbjerg Å med henblik på opfyldelse af Vandløbslovens krav til grødeskæring i åen. 

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.), jf. Vandløbslovens § 71.

Åstedsforretningen afholdes den 23. april 2020, som angivet nedenfor:

• Kl. 9.00: Ejendommen matr. nr. 2a Blæsborg, Falslev og matr. nr. 8L Falslev By, Falslev m.fl., beliggende Hadsundvej 122, 9550 Mariager


Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejer og evt. brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside i tidsrummet fra 24. marts 2020 til den 21. april 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Skov- og Landskabsingeniør Jens Peter Neergaard Rasmussen på jepne@mariagerfjord.dk eller 9711 3623.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
24 marts 2020 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?