Annoncer


Hadsund - Ålborgvej 19-21 - Lokalplan 156/2020 - Endelig vedtagelse.

Lokalplan

Mariagerfjord Kommune har den 30. april 2020 vedtaget Lokalplan 156/2020 for rækkehuse på Ålborgvej i Hadsund endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at opføre rækkehuse i én etage på
Ålborgvej 19 og 21 i Hadsund.

Lokalplanen kan ses her på siden.

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanen er endelig vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning
Klagevejledning kan ses her på siden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål om lokalplanen, er du velkommen til at kontakte Vibeke Kjær Christensen på 97113674 eller på vikch@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 maj 2020 12:25
Klagefrist d.:
08 juni 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?