Annoncer


Hadsund - Vandløb og natur mellem Skelund og Als - Tillægsgodkendelse til krydsning med netkabel - Tilladelse efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune godkender hermed en ændring til tilladelse af 8. januar 2021 (du kan se tilladelsen under bilag her på siden): Tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven til krydsning med netkabel af beskyttet eng, samt Kanalen og dennes tilløb, herunder Tilløb VI til Kanalen, Afløb fra Buddum og Tofts Grøft, mellem Skelund og Als, 9650 Hadsund.

For at imødekomme en lodsejers igangværende dræningsprojekt, godkender Mariagerfjord Kommune hermed en ændring af det godkendte tracé på lodsejerens jord. Netkablet føres i stedet syd om Tofts Grøft på en strækning på 300 meter, hvilket medfører to ændrede krydsningspunkter under vandløb.

Du kan se tilladelsen samt tillægsgodkendelsen under bilag her på siden.

Klagefristen er 11. marts 2021.

Under bilag her på siden kan du se et oversigtskort. Omtrentlig tracé for netkabel er angivet med rødt. Ændringen sker ved det blå kryds.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 februar 2021 08:00
Klagefrist d.:
11 marts 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?