Annoncer


Rold – Spættevej 7a – Rold Vandværk søger om tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand pr. år – Høring.

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Rold Vandværk om tilladelse til en forøgelse af indvindingen. Vandværket har i dag tilladelse til at indvinde 24.000 m3 grundvand årligt.

På grund af overdragelse af vandforsyningen til forbrugerne til det tidligere Fogedgårdens Vandværk søger vandværket nu om tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand pr. år. Vandet skal fortsat indvindes fra vandværkets boring med DGU nr. 41.810, beliggende på matr. nr. 7b, Rold by, Rold som vist på bilag 1.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen inden for en frist på 3 uger. Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest 25. november 2021 til mail raadhus@mariagerfjord.dk

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 november 2021 08:00
Høringsfrist d.:
25 november 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?