Annoncer


Arden - Marienborgvej 1 - Anmeldelse om opførelse af maskinhus - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har den 2. juli 2020 modtaget din anmeldelse om opførelse af et maskinhus i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på husdyrbruget Marienborgvej 1, 9510 Arden. Ejendommen tilhører Svend Bach.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af maskinhus opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at den anmeldte opførelse af maskinhus kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 220448.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte opførelse af maskinhus kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
25 august 2020 08:00
Klagefrist d.:
22 september 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?