Annoncer


Veddum – Hyltvej 33 - Ændring af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Hyltvej 33, 9560 Hadsund.

Husdyrbruget søger om mulighed for en fleksibel drift i det bestående anlæg som betyder, at ansøger vil kunne producere enten smågrise, slagtegrise eller en kombination heraf.

Griseproduktionen har et samlet produktionsareal på 1645 m2.

Ændringen er omfattet af § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se og kommentere ansøgningen, og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.
Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når det foreligger, er tirsdag d. 14. april 2020.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, eller pr. e-mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Charlotte Speich på 97 11 36 57.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
31 marts 2020 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?