Annoncer


Hadsund - Visborgvej 46 - Etablering af minivådområde, vandløbsregulering - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra en lodsejer angående etablering af et minivådområde under Landbrugsstyrelsens tilskudsordning.

Minivådområdet placeres på et allerede eksisterende privat drænsystem.

Formålet er at rense drænvand for næringsstoffer, inden det løber videre til et grøftesystem og videre nord på til Korup Å (Mariager Fjord).

Ansøgning samt kortbilag ses her på siden.

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal disse indsendes til Mariagerfjord Kommune senest den 24. juli 2020.

Se orienteringsbrevet om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
23 juni 2020 15:00
Høringsfrist d.:
24 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?