Annoncer


Hadsund - Strandkæret 25 - Udvidelse af husdyrproduktion, udkast til miljøgodkendelse - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune behandler i øjeblikket en ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen Strandkæret 25, Hadsund.

Sagsbeskrivelse
Udkastet omfatter det samlede husdyrbrug, som kommer til at bestå af et svinehold med et samlet produktionsareal på 10.086 m2.
En godkendelse medfører, at husdyrbruget må udvide ved nybyggeri og ombygning af eksisterende stalde. Udvidelsen medfører også, at der bliver mulighed for en mere fleksibel drift. Der må fremover produceres søer, smågrise og slagtesvin eller en kombination heraf, inden for det godkendte produktionsareal.
Staldanlæggets produktionsareal udvides med 6.137 m2 i forhold til den nuværende drift. Til at rumme udvidelsen bygges 6 nye staldafsnit med et samlet grundareal på 7.477 m2.

Udkast til miljøgodkendelse kan ses her på siden.

Såfremt du har bemærkninger til udkastet, bedes du indsende disse til kommunen senest 17. januar 2022. Bemærkningerne skal skriftligt sendes til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, eller på mail til: raadhus@mariagerfjord.dk.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til udkastet, kan du kontakte Nils Nørgaard på nilsn@mariagerfjord.dk eller på tlf. 2520 0026.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
17 december 2021 08:00
Høringsfrist d.:
17 januar 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?