Annoncer


Hobro - Hodal Bæk - Krydsning af vandløb med stromforsyningskabel - Tilladelse efter Vandløbsloven

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune giver hermed tilladelse til underskydning med strømforsyningskabel i 3 punkter på den private strækning af Hodal Bæk. Arbejdet sker i forbindelse med Banedanmarks elektrificering af banestrækningen Vejle-Aalborg.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 maj 2022 08:00
Klagefrist d.:
31 maj 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?