Annoncer


Hørby - Rækkehuse på Rosenvang - Lokalplan 159/2020 - Endelig vedtagelse.

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har 24. september 2020 endeligt vedtaget Lokalplan 159/2020 for rækkehuse på Rosenvang i Hørby Skoleby i Hobro.

Lokalplanen kan ses her på siden.

Lokalplanen kan også ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor den er fremlagt fra 28. september 2020. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at der kan etableres rækkehuse i området i stedet for parcelhuse, som det ellers er bestemt i den gældende lokalplan 149/2019.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Vibeke Kjær Christensen på 97113674 eller på vikch@mariagerfjord.dk.

Klagevejledning
Klagevejledning kan ses her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
30 september 2020 08:00
Klagefrist d.:
28 oktober 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?