Annoncer


Skelund, Veddum og Korup - Korup Å - Restaurering af vandløbet - Afgørelse efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune har udarbejdet et projekt jf. vandplan 2015-2021 om restaurering af Korup Å.

Se mere i afgørelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven, som du finder her på siden.

Kontaktperson i forbindelse med projektet hos Mariagerfjord Kommune er Jens Peter Neergaard, mail jepne@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 23.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
19 marts 2021 08:00
Klagefrist d.:
16 april 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?