Annoncer


Hobro – Nr. Onsildvej 4 – Miljøgodkendelse til ændring i svinebrug – Høring

Høring

Der er tale om et eksisterende svinebrug. Der søges om udvidelse af produktionen i eksisterende staldbygninger, samt opførelse af to nye stalde på henholdsvis 971 og 1019 m2, samt tilladelse til etablering af teltoverdækning på ejendommens to eksisterende gyllebeholdere. Efter ændringen vil anlægget have et samlet produktionsareal på 5.882 m2 med tilhørende udleveringsfaciliteter. Derudover er der velfærdsfaciliteter, maskinhuse og foderlade på ejendommen.

I forbindelse med godkendelsen udvides produktionsarealet med opførelse af en ny farestald med 672 m2 produktionsareal og en ny drægtighedsstald med 730 m2 produktionsareal, så det samlede produktionsareal stiger til 5.882 m2.
To eksisterende slagtesvinestalde med et samlet produktionsareal på 576 m2 udtages af ejendommens drift. Der sker ingen ændringer i de øvrige eksisterende stalde.

Godkendelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et svinehold med et samlet produktionsareal på 5.882 m2.

De høringsberettigede parter er blevet individuelt orienteret om høringen.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
17 marts 2021 08:00
Høringsfrist d.:
16 april 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?