Annoncer


Broløs - Gettrupvej 45 - Nedlæggelse af Broløs Vandværk, Tillæg nr. 5 til Vandforsyningsplanen - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har vedtaget tillæg nr. 5 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune 2016-2026 – Nedlæggelse af Broløs Vandværk.

Forslag til Tillæg nr. 5 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til tillægget.

Tillæg nr. 5 til Vandforsyningsplanen skaber de planmæssige rammer for, at Broløs Vandværk nedlægges og forsyningen af forbrugerne overtages af Mariager Vand Amba. Tillægget beskriver ændring af forsyningsgrænserne og forsyningspligten for Mariager Vand Amba. 

Afgørelse om vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Vandforsyningsplanen kan ikke påklages jf. Vandforsyningslovens §76.

Du kan se Tillæg nr. 5 til Vandforsyningsplanen under bilag her på siden.
 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 september 2021 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?