Annoncer


Hadsund - Melkurvegrøften - Midlertidig grundvandssænkning og udledning - Afgørelse om ikke VVM-pligt

VVM Screening

I forbindelse med etablering af en vindmøllepark i Veddum Kær meddeler Mariagerfjord Kommune hermed afgørelse om, at en midlertidig grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand til vandløbet Melkurvegrøften og dennes tilløb, ikke er VVM-pligtig.

Grundvandssænkningen er nødvendig for at kunne grave ud til vindmøllernes fundamenter. Arbejdet pågår i perioden december 2020 til marts 2021.

Samtidigt med indeværende afgørelse om ikke VVM-pligt, annonceres tilladelsen efter Miljøbeskyttelsesloven og Vandforsyningsloven til den midlertidig grundvandssænkning og udledning.

Energipark Veddum Kær er tidligere plangodkendt (Kommuneplantillæg nr. 50) og VVM-vurderet (Miljøkonsekvensrapport af 23-08-2019).


Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 november 2020 07:59
Klagefrist d.:
04 december 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?