Annoncer


Rostrup - Vandværksvej 1, Rostrup Vandværk - Ansøgning om tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand pr. år - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Rostrup Vandværk om tilladelse til en forøgelse af indvindingen. Vandværket har i dag tilladelse til at indvinde 24.000 m3 grundvand årligt. Pga. en årlig lille stigning af vandforbruget siden 2014 søger vandværket om tilladelse til indvinding af 30.000 m3 årligt, for at kunne imødekomme forbrugernes kommende behov. Vandet skal fremover indvindes fra vandværkets nye boring med DGU nr. 49.2228 beliggende på matr. nr. 9q, Rostrup By, Rostrup og en af vandværkets eksisterende boringer beliggende i vandværksbygningen med DGU nr. 49.470. Boringernes placering kan se på kortbilaget.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen indenfor en frist på 3 uger. Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest 28. oktober 2021 til mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 oktober 2021 08:00
Høringsfrist d.:
28 oktober 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?