Annoncer


Arden - Sdr. Allé 12 - Forslag til Lokalplan 167/2021 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Mariagerfjord Kommune har vedtaget lokalplan 167/2021 for rækkehuse på Sdr. Allé i Arden endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at området kan bebygges med boliger i form af rækkehuse. Parkeringspladserne til de enkelte bolig etableres direkte fra Sdr. Allé ud for hver bolig.
I lokalplanen lægges der vægt på, at der skabes en rækkehusbebyggelse med fokus på gode, udendørs opholdsarealer både i form af private haver og et fælles friareal, som tilsammen medvirker til at skabe fællesskab og tryghed i området.

Lokalplanen kan ses her på siden. 

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanen er endelig vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning
Klagevejledning kan ses her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 september 2021 08:00
Klagefrist d.:
11 oktober 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?