Annoncer


Skjellerup, Katbjerg og Mariager - Åstedforretning vedrørende enkeltrettede cykelstier langs Mariagervej og Hobrovej

Offentliggørelse

Byrådet for Mariagerfjord Kommune har vedtaget, at der skal etableres enkeltrettede cykelstier på begge sider af Mariagervej og Hobrovej fra vestlig del af Skjellerup til Gl. Hobrovej ved Mariager.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes 8., 9. og 15. april 2021 efter følgende plan:
8. april begynder åstedsforretningen kl. 8.30 ved lb. nr. 7, Mariagervej 78, 9500 Hobro
9. april begynder åstedsforretningen kl. 8.30 ved lb. nr. 20, Mariagervej 94, 9500 Hobro
15. april begynder åstedsforretningen kl. 8.30 ved lb. nr. 31, Katbjerg Oddevej 1, 9550 Mariager

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte arealerhvervelse påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte arealerhvervelse, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af arealerhvervelsen. Ejerne af de berørte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Der vil blive erhvervet areal fra Fælles Lergrav (matr. nr. 22 Fjeldsted, Mariager Jorder), fra Fælles Sandgrav (matr. nr. 14 Katbjerg, Mariager Jorder) og fra Gadejord (matr. nr. 13a Katbjerg, Mariager Jorder).

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside i tidsrummet fra den 11. marts til den 13. maj 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Stine Bundgaard Sørensen, stiso@mariagerfjord.dk, tlf. 97113722.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 marts 2021 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?